Konta bankowe

Konto dochodów:
Sąd Rejonowy w Głogowie
NBP O/Okr. we  Wrocławiu
36 1010 1674 0037 7922 3100 0000
 
Konto zaliczek:
Sąd Rejonowy w Głogowie
NBP O/Okr. we Wrocławiu
73 1010 1674 0037 7913 9800 0000
 
Konto depozytów:
Sąd Rejonowy w Głogowie
BGK Oddział we Wrocławiu
 16 1130 1017 0021 1001 8790 0004
 
 
Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Sąd Rejonowy w Głogowie
Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer konta:
83 1130 1033 0018 8161 8520 0001

Rejestr zmian dla: Konta bankowe