Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • F-2504-12/19 Zaproszenie do negocjacji w sprawie udzielenie zamówienia na remont istniejącej instalacji i urządzeń oświetlenia wewnętrznego we wskazanych pomieszczeniach

  Przedmiot negocjacji:

  wykonanie remontu istniejącej instalacji oświetlenia elektrycznego połączonego z wymianą opraw oświetleniowych we wskazanych pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Głogowie z zachowaniem wymogów wynikających z przepisu par. 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 j.t.)

  Oznaczenie postępowania: F-2504-12/19
  Termin wstępnej deklaracji udziału w negocjacjach: 31/05/2019

  Szczegółowa treść zaproszenia

 • Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza spadkowego z dnia 8 kwietnia 2019 Sygn. akt: I N 355/19

 • Informacja o złożeniu spisu inwentarza spadkowego z dnia 6 maja 2019 Sygn. akt: I Ns 1096/18

 • Wezwanie następców prawnych do odbioru depozytu z dn. 2019.01.24 wraz z postanowieniem; Sygn. akt I Ns 244/18