Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Głogowie jest sądem powszechnym utworzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. - W sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr18 poz.99).
Sąd Rejonowy w Głogowie działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 j.t.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku  - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. - W sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sadów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr180 poz.1508 z póź. zm.). Sąd Rejonowy w Głogowie należy do apelacji wrocławskiej.